REKrytering 

Matchia är ditt alternativ till en lyckad rekrytering! Att rekrytera ny personal är en del av processen under expansion, särskilt om det råder en viss osäkerhet angående tjänsten i fråga. Därför är Rekrytering & Bemanning något som du alltid borde ha i åtanken. Vi på Matchia vill vara en del av din utveckling genom att erbjuda en professionell service och ett stöd till dig som arbetsgivare.

Från att nästan bara ha handlat om enklare arbeten utan så mycket krav på erfarenhet kan rekrytering idag även handla om att hitta höga krav på kvalifikationer hos det nya medarbetare. Samtidigt kan rekrytering & bemanning vara en utmärkt möjlighet för till exempel utlandsfödda och personer som har varit borta från arbetsmarknaden en längre tid att få in en fot på arbetsmarknaden och att även öka mångfalden och integration på arbetsplatsen.

Vi på Matchia kommer i den här processen att gå igenom allt du behöver veta för att hitta den nya kompetensen du söker, samt att stötta dig hela vägen dit.

Arbetsträning