arbetsträning

Arbetsträning är en insats för deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin, jobbgaranti för ungdomar och etableringsprogrammet, där vi introducerar dig för att sedan ta nästa steg i arbetslivet.

Arbetsträning innebär att du som deltagaren under en tid får vara på en arbetsplats och delta i verksamheten. Du kommer ska få möjlighet att i anpassad form och under handledning genomföra arbetsuppgifter utan krav på produktivitet.
Arbetsträningen behöver inte enbart inriktas på träning av specifika arbetsuppgifter utan kan även handla om arbetssituationen som sådan.
Såsom att förhålla sig till arbetskamrater och arbetsledning, samt att hantera olika krav och förväntningar som normalt finns på en arbetsplats. Arbetsträning ska utformas utifrån dina förutsättningar och tillgodose behovet av träning och orientering i arbetslivets villkor. Genom att arbetsträna på en arbetsplats kan du få erfarenhet och referenser och komma närmare arbetsmarknaden. Arbetsuppgifterna ska underlätta för dig att komma närmare arbetsmarknaden.

Arbetsträning