Våra tjänster

Hos oss på Matchia kan du komma för att få hjälp med att söka jobb, men även för att arbetsträna inom specifika områden.

k

Stöd & Matchning

En tjänst som vi får beslut från arbetsförmedlingen där tjänsten utgår på att hjälpa sökande att hitta jobb, praktik eller utbildning.

Arbetsträning

Arbetsträning är en insats för deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin, jobbgaranti för ungdomar och etableringsprogrammet, där vi introducerar dig för att sedan ta nästa steg i arbetslivet.